Odvětrání klikové skříně – PCV systém


Poslední dobou se čím dál častěji setkávám s dotazy týkající se odvětrání klikové skříně. Pro začátek bych nejprve vysvětlil funkčnost odvětrání klikové skříně obecně. Pro celý systém odvětrání klikové skříně budu používat anglickou zkratku PCV, což znamená positive crankcase ventilation, nebo-li pozitivní odvětrání klikové skříně. Plyny hromadící se v klikové skříni budu nazývat anglickým výrazem blow-by.

Hlavním úkolem PCV je regulace podtlaku a přetlaku v klikové skříni, obzvláště přetlaku blow-by v klikové skříni. Blow-by zahrnuje vodu, oxid uhelnatý a uhličitý, palivo, vzduch nebo již spálenou směs. Další látkou obsaženou v blow-by je olej v podobě olejových par. Problémem blow-by je, že v klikové skříni se může hromadit hořlavá směs, která může být zažehnuta. Mimo jiné s hromadícími se plyny vzrůstá v klikové skříni tlak, který by mohl poškodit těsnění. Nakonec samotné blow-by může kontaminovat olejovou náplň, která díky tomu degraduje.

Blow-by se dostává do klikové skříně kolem pístních kroužků. V případě přeplňovaných motorů se může blow-by nebo vzduch dostat do klikové skříně přes zpětné vedení oleje turba vlivem nedostatečného těsnění kroužků hřídele. Bohužel hromadění blow-by v klikové skříni nelze 100% zamezit, proto se využívá PCV systém, který blow-by odvádí z klikové skříně pryč. Tvorba blow-by je závislá na otáčkách motoru a na jeho opotřebení.

Aby bylo blow-by odváděno pryč, využívá se podtlaku. Jednou možností je podtlak vytvořený pohybem vozidla, kdy je pod auto vyvedena trubka využívající rychlosti vozidla jako zdroje podtlaku. U tohoto typu se využívá oddychového víčka oleje, kdy je skrz něj nasáván čerstvý vzduch, případně přes něj uniká vzniklý přetlak v klikové skříni. Tento systém je ovšem nedokonalý, protože při nižších rychlostech nevzniká dostatečný podtlak pro odsávání a blow-by může kontaminovat olej. Proto se postupem času přešlo na systém využívající podtlak v sání. Zde existují dvě varianty, jednou je varianta s oddychovým víčkem oleje (tzv. otevřená varianta), druhou variantou je propojení PCV se sacím potrubím (tzv. uzavřená varianta).


U obou variant je tedy využíváno podtlaku v sacím potrubí k odsávání blow-by. Čerstvý vzduch pro zajištění cirkulace je u otevřené varianty nasaván přes oddychové víčko oleje. U uzavřené varianty je využito přídavné větve vedení PCV systému, která zásobuje motor čerstvým vzduchem. Pokud tlak v klikové skříni vzrůstá a nebyl by dostatečně odsáván, je v případě uzavřené varianty využito odvětrání přes víko ventilů, odkud přebytečný tlak uteče. U otevřené varianty je zase k úniku tlaku využito oddychového víčka oleje.

Jelikož blow-by obsahuje již zmíněný olej, na některých motorech nalezneme olejový separátor, který má za úkol olej od blow-by oddělit. Oddělený olej je následně vrácen do olejové vany.
Aby bylo docházelo k dostečnému odsávání nebo naopak nedocházelo k příliš velkému odsávání blow-by z klikové skříně, je PCV systém osazen PCV ventilem. Zde má zkratka PCV dva významy, positive crankcase ventilation nebo pressure control valve (ventil ovládající tlak). Z druhého významu vyplývá, že ventil má na starosti regulaci tlaku, konkrétně regulaci tlaku v PCV systému. Existuje několik konstrukčních řešení PCV ventilu, ale všechny fungují na stejném principu.

Jelikož tlak v klikové skříni není dostatečně velký k potřebnému odsávání, je využito podtlaku v sání. Tlak v sání ale kolísá podle toho, v jakém režimu se motor nachází, proto je před vyústěním do sání namontován PCV ventil zajišťující právě potřebný tlak k odsávání. Při volnoběhu a deceleraci je podtlak v sání největší, proto PCV ventil částečně uzavírá výstup do sání. Při běžné jízdě se PCV ventil otevře více, protože podtlak v sání je menší, při akceleraci je PCV ventil plně otevřen, jelikož podtlak v sání je malý. K úplnému uzavření PCV ventilu dojde, když je motor vypnutý nebo při tzv. backfire. Backfire znamená střílení do sání, takže v sání vznikne přetlak. Opakem je tzv. afterfire (nemá vliv na PCV systém), kdy naopak dojde ke střílení ve výfuku, které je někdy doprovázeno plamenem z výfuku. Oba případy střílení vzniknou tak, že k zážehu směsi paliva a vzduchu dojde, když jsou ještě otevřené příslušné ventily, za což může například špatně seřízené zapalování nebo časování ventilů. Dalším původcem problému může být chudá (backfire) nebo bohatá směs (afterfire). U turbomotorů existuje ještě jedna možnost, kdy dojde k uzavření PCV ventilu, a to když v sání díky turbu vznikne přetlak (tlak turba vzroste nad 0 barů – jinak řečeno boost). Problémem je, že blow-by se vytváří i nadále a hrozí poškození motoru kvůli vysokému tlaku v klikové skříni, případně kvůli kontaminaci oleje. Proto mají turbomotory trochu odlišný PCV systém. Pokud se tlak turba pohybuje v záporných hodnotách, funguje PCV systém jako u atmosferických motorů. Rozdíl nastává při kladném tlaku turba (boost). Jak je výše zmíněno, hrozí poškození motoru a vznikající přetlak a blow-by je nutno odvést. Je to řešeno přídavnou větví PCV systému, která vyúsťuje v sací hadici před turbem. Zde je využíváno podtlaku vzniklého při nasávání vzduchu turbem.

Protože přes PCV ventil proudí blow-by, mohou se ve ventilu hromadit usazeniny. Usazeniny potom brání plném otevření nebo dokonce mohou ventil i uzavřít. Vlivem toho narůstá v klikové skříni tlak a může dojít k poškození motoru. Může ale nastat i situace, kdy ventil zůstává otevřený více, než by měl. Pak dochází k nadměrnému odsávání z klikové skříně a kromě blow-by může být odsáván i olej, což vede ke zvýšené spotřebě oleje. Z těchto důvodů se udává životnost PCV ventilu 80 000 km. Bohužel tato informace nebývá zmíněna v příručkách automobilek.

V tomto článku jsem PCV systém popsal pouze obecně. Na každém motoru vypadá PCV systém jinak a zároveň dochází k vývoji i u tohoto systému. Odlišnosti jsou způsobeny i různými konstrukcemi motorů, kdy jinak řešené PCV mají například vidlicové motory nebo motory boxer. Proto mohou být systémy na různých motorech úplně jiné, ať už se jedná o odlišné vedení hadic nebo třeba i o osazení různými ventily atp. Například odvětrání na 1.8T je také řešeno trochu odlišně od tohoto popisu. Ovšem princip PCV systému zůstává stále stejný, a to odsávat blow-by a tlak z klikové skříně.

Záložka pro permanentní odkaz.

2 reakce na Odvětrání klikové skříně – PCV systém

  1. Martin říká:

    Zdravim, prosím Vás može byť problém pcv ventilu, keď Do sacieho potrubia sa dostáva dosť oleja?, a dochádza, že pri státi v kopci mám pod autom 1-2 kvapky oleja. Začalo to robiť po demontáži vika a opatovnemu zalozěnie.1,9tdi 110kw leon
    Ďakujem

    • NLR říká:

      Pokud je špatný PCV ventil, tak může přisávat do sání olej. Ale s olejem pod autem by neměl mít nic společného. Je dobře usazené víko ventilů?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *